Proposamenak bidaltzeko epea 04/07/2024tik 30/08/2024ra da

Eremuak
Fitxategi bat erantsi behar duzu, oinarrietan ezarritako formatu eta gehienezko tamainarekin: jpg en bereizmen txikian (200kb gehienez ere), jpg bereizmen handian (1MB gehienez ere), pdf (1MB gehienez ere) 1 MB. jpg,jpg,pdf

(*) Beharrezkoa

 Oinarriak y Irudi- eskabideak eta argazkiak erabiltzea 
 (Inprimakia bidaltzean, bi dokumentuetan jasotzen diren baldintzak onartzen dituzu)