null Aurreko ekitaldiko parte-hartzeari buruzko datuak Duplicate 0
Aurreko ekitaldiko parte-hartzeari buruzko datuak Duplicate 0

Durangoko udalak partaidetzazko aurrekontuak burutu zituen lehenengo urtea izan zen, herritarren erabakiaren esku utziz Udal Aurrekontuaren 600.000€. 

Herritarrek prozesu honetan partehartzeko gogoa islatu zuten, eta honako hauek dira parte-hartze prozesuari buruzko datuak:

 

2.895  boto  (16 urtetik gorako populazioaren %11,3)

Adinaren arabera

 

Sexuaren arabera

Adin-tartea

Parte-hartzaile kop.

 

Emakumeak

Gizonak

16-29

663

 (%22,9)

 

1.547

(%53,44)

1.348

(%46,56)

30-49

1.314

(%45,4)

 

Erabilitako moduaren  arabera

50-64

661

(%22,8)

 

On line

Buzoietan

65+

257

(%8,9)

 

835

(%28,8)

2.060

(%71,2)

 

Gráfico euskera