Proposamenak
701-Parke estalia Durangon
701-Parque cubierto en Durango

Haurrak eta Gazteria Madalena

Durangoko parkeren bat estaltzea eguraldi txarra dagoenean nonbaiten sar gaitezen (2 perstsonak egindako proposamena)

Cubrir algún parque de Durango para que cuando llueva podamos cobijarnos en algún sitio (propuesta realizada por dos personas)

702-Parke estalia San Inazio auzoan
702-Parque cubierto en el barrio de San Ignacio

Haurrak eta Gazteria Madalena

San Inazio auzoko parke bat estaltzea, euria egiten duenean nonbaiten aterpe izan dezagun.

Cubrir un parque en el barrio de San Ignacio para que cuando llueva podamos cobijarnos en algún sitio.

703-Parke publikoak argiztatzea
703-Iluminar los parques públicos

Hirigintza eta mugikortasuna

Parke publikoetako eta jolas-gunetako argiztapena hobetzea.

Mejorar la iluminación de los parques públicos y zonas de recreo.

704-Faustebekoa auzokko dorre elektrikoak kentzea
704-Quitar las torres eléctricas del barrio

Hirigintza eta mugikortasuna San Fausto

Faustebekoa auzoa: pasabide eta bide erdian geratu diren telefoniako dorre elektrikoak kentzea.

Barrio de faustebekoa, quitar las torres electricas de telefonia que han quedado en mitad de pasos y caminos.

903-Jolasguneak umeentzat
903-Espacios de juego para niños y niñas

Haurrak eta Gazteria

Jolasgune gehiago egitea eta parkeak eraberritzea proposatzen dut, ebaina ez zoruan partxeak jarrita, erabat berriztatzea baizikbaizik.

Propongo hacer más zonas de juego y que se reformen los parques, y no solo con parches en el suelo y mal sino reformarlos enteros.

904-Errotaritxuena: Txin-Txaunak txikientzat
904-Errotaritxuena: Columpios para los más pequeños

Haurrak eta Gazteria San Roke

Errotaritxuena parkea, ikaragarri ondo dagoena, txin-txaunak jarriko nituzke txikienentzat, ez baitago ezer eurentzat.

En el parque de Errotaritxuena, que esta genial…añadiría columpios para los mas pequeños, que no tienen nada.

1001-Zuhaitz gehiago
1001-Más árboles

Hirigintza eta mugikortasuna

Durangon arbola gutxi eta porlan asko dago dago. Faltan botatzen dira udan gerizpea ematen duten zuhaitzak eta herriaren ikuspegia gozatzen dutena.

En Durango hay muy poco Árbol y mucho cemento... se echan de menos más árboles que den sombra en verano y suavicen la visión del pueblo.

1002-Espaloiak Tabiran
1002-Aceras en Tabira

Hirigintza eta mugikortasuna Tabira

Tabirako espaloi gehienak oso estuak dira, eta arazoak izaten dira karroekin eta gurpildun aulkiekin ibiltzeko. Leku askotan ezinezkoa da pertsona bat ibiltzea beste baten parean. Tabiran adineko pertsona asko bizi dira, eta ez dago batere egokituta eurentzat.

En Tabira la mayoría de las aceras son muy estrechas, dificultando el paso de carros o sillas de ruedas... en muchos puntos de ellas no puede andar una persona al lado de la otra. Es un barrio con muchas personas mayores, y no es para nada adecuado.

1003-Landako kiroldegiko ordutegia zabaltzea
1003-Ampliar el horario del polideportivo Landako

Kirolak

Landako kiroldegia 06.30ean irekitzea (4 pertsonak egindako proposamena).

Ampliar el horario de apertura del polideportivo a las 06.30am (propuesta realizada por 4 personas)

1101-Elkartasuna Euskara bultzatzeko
1101-Solidaridad en el fomento del Euskera

Hezkuntza

Durangoko ikastetxeak euskara bultzatzeko asmoz. Elkarlanean aritzea, euskararen garrantzia eta erabilera sustatzeko. Eta lan horretan Durangoko Udalak laguntzea.

Que desde el ayuntamiento se impulse a los centros escolares de Durango trabajen conjuntamente en el fomento y uso del euskera.

1102-Otamotzena argiztatzea
1102-Iluminar Otamotzena

Berrikuntza eta teknologia berriak San Roke

Tirolina inguruan ere, argi fokoak ezarri (pin pon zonan bezala). Oso ilun gelditzen da eta.

Iluminar la zona de Tirolina con focos (como en la zona de pin pon), puesto que es una zona muy oscura.

1201-Ibaizabal: Haur-parkea
1201-Ibaizabal: Parque infantil

Haurrak eta Gazteria

Ibaizabalen parke bat jatzea gustatuko litzaidake. Beharrezkoa ikusten dut musika eskolan txakurrentzako parkea dagoelako, ariketak egitekoa eta baita helduentzat ere. Eta Landako eskola gertu badago ere, bertara doazen umeekin gainezka egoten. Jesuita ikastetxearen inguruan -nire umeak bertara doaz- ez dago ezer. Eta Ezkurdi bete egiten da Neverseko ikasleekin. Ikastolakoek ere badute parke bat txaleten inguruan. Santa Rita ikastetxeak Tabirako parkea du... Gaur egun parke gehiago dago txakurrentzat umeentzat baino. Eta eguraldia ere aipatu beharra dago. Parke estalia nahiko nuke, eta Landako pabilioaren ondoan egoteak ez luke inor kaltetuko.

Me gustaría que se pusiera un parque infantil en Ibaizabal . Porque lo veo necesario ya que hay un parque de perros, para ejercicios y otro de adultos en la escuela de música, y aunque el colegio Landako esta cerca, con los niños y niñas que van a dicho colegio ya esta bastante lleno. Cerca del colegio de Jesuitas al que van mis hijos no hay nada. Porque Ezkurdi se llena con los niños y niñas de Nevers. Los de la ikastola tienen un parque cerca donde los chalets. Santa Rita el de Tabira, etc. Hoy en día hay más parques de perros que de niños. Y no hace falta señalar que con la climatología que tenemos, que sea cubierto ya que al estar al lado del multiusos no molestaría a nadie.

1202-Kurutziagako iturria
1202-Fuente Kurutziaga

Hirigintza eta mugikortasuna Erdigunea / Centro

Kurutziagako iturria konpontzea eskatzen dut, eta bankoak aldatzea. Kurutziaga kalea gehiago zaindu beharko litzateke, abandonatu samar baitago.

Que arreglen la fuente de Kurutziaga y cambien los bancos. Que cuiden más esa calle que esta olvidada.

1204-Bizikleta garbigunea San Fauston
1204-Limpia-bicis en San Fausto

Kirolak San Fausto

Garbiguneak San Fausto auzotik urruti daude (hurbilen dagoena Landakon dago). San Fausto auzoa handitu egin dela ikusirik, aukera ona litzateke.

Actualmente no existe un punto cercano para la limpieza de bicicletas (el más cercano el Landako). Dada la expansión del barrio creo que sería una buena opción.

1301-ADN kanpaina; Txakur-gorotzak jasotzea
1301-Campaña ADN recogida excrementos perros

Hirigintza eta mugikortasuna

Txakurrentzako ADN errekonozitzeko kanpaina egin beharko litzateke txakurren jabeek txakur-gorotzak jaso gabe utzi ez ditzaten. Honela, espaloiak ibiltzeko moduan egongo lirateke, txakur-gorotzik gabe.

Habría que hacer un sistema de reconocimiento de ADN de los perros para evitar que los dueños dejen los excrementos de los perros sin recoger. Así se evitaría tener muchas aceras intransitables por estar llenas de excrementos, ya que desaparecería radicalmente este problema.

1302-Madalenako Ermita, erabilera sozialak, kulturalak ...
1302-Ermita Madalena usos sociales, culturales,..

Hirigintza eta mugikortasuna Madalena

Ondo legoke Madalenako ermita egokitzea erabilera sozial eta kulturaletarako, hitzaldiak egiteko, elkarteen egoitza izateko...

Estaría muy bien habilitar la ermita de Madalena para usos sociales, para realizar actividades culturales, charlas, sede de asociaciones,...

1401-Oinezkoentzako leku gehiago
1401-Más espacios peatonales

Hirigintza eta mugikortasuna

Ermodo Kalea oinezkoentzako soilik bilakatu, arbola ezberdinak bertan landatu eta bidegorria sortu.

Convertir Ermodo kalea en peatonal. Plantar distintos tipos de árboles y crear un bidegorri.

1402-Bidegorri gehiago
1402-Más bidegorris

Hirigintza eta mugikortasuna Erdigunea / Centro

Sanagustinalde kalean espaloia handitu eta bidegorria jarri.

En Sanagustinalde, ampliar la acera y poner un bidegorri.

1403-Udal alokairuko etxebizitzak eraberritzea
1403-Rehabilitación viviendas alquiler municipal

Hirigintza eta mugikortasuna

Etxebizitza itxiak alokairurako eraberritzea.

Rehabilitación de viviendas cerradas para alquiler.

1404-Alde zaharraren kutsadura akustikoa
1404-Contaminación acústica casco viejo

Ingurumena Erdigunea / Centro

Gustatuko litzaidake diru-partida bat izatea alde zaharreko aisialdiko lokalen kutsadura akustikoa neurtzeko asteburuetan. Halaxe, araudi akustikoa betetzen ez duten lokalak eta auzokoei atsedena eragozten digutenak, egin beharreko obrak egin ditzatela lokalak insonorizatzeko.

Me gustaría una partida presupuestaria para medir la contaminación acústica de los locales de ocio en el casco viejo los fines de semana. Y de esa manera que los locales que incumplan la normativa acústica y no nos dejan descansar a los vecinos, acometan las obras correspondientes para insonorizar sus locales. Vivir en el casco viejo no debería significar no poder dormir los sábados, ni tener que llamar a la municipal para que acuda a los locales para que los vecinos no sintamos que tenemos el bar en casa.

1 - 20 erakusten 69 emaitzetatik.