Proposamenak
1002-Espaloiak Tabiran
1002-Aceras en Tabira

Hirigintza Tabira

Tabirako espaloi gehienak oso estuak dira, eta arazoak izaten dira karroekin eta gurpildun aulkiekin ibiltzeko. Leku askotan ezinezkoa da pertsona bat ibiltzea beste baten parean. Tabiran adineko pertsona asko bizi dira, eta ez dago batere egokituta eurentzat.

En Tabira la mayoría de las aceras son muy estrechas, dificultando el paso de carros o sillas de ruedas... en muchos puntos de ellas no puede andar una persona al lado de la otra. Es un barrio con muchas personas mayores, y no es para nada adecuado.

2202-Tabirako auzo etxea
2202-Centro Cívico Tabira

Kultura eta Euskara Tabira

Durangoko auzo gehienek beraien erreferentziazko guneak dituzte bertako auzokideak biltzeko. Tabiran aldiz ez dugu mota honeko azpiegitura itxirik auzotarrek bilerak, ekitaldiak, hitzaldiak…egin ditzaten. Dauden azpiegiturak ireki (Intxaurrondo, Hizkuntza eskolako aretoa) eta berriak egin beharko lirateke (Tabirako elizan lagapen bat eskatuz).

La mayoría de los barrios de Durango cuentan con espacios para que sus vecinos puedan juntarse. Pero en Tabira no contamos con infraestructuras de este tipo que posibiliten que los vecinos podamos reunirnos, realizar actos diversos, etc. Las infraestructuras existentes habría que abrirlas (Intxaurrondo, salón de la Escuela de Idiomas), así como que habría que dotar al barrio con nuevos espacios (solicitando una cesión a la iglesia de Tabira).

2204-2023KO San Pedro jaiak
2204-Fiestas de San Pedro 2023

Kultura eta Euskara Tabira

Tabirako jai batzordeak diru iturri murritza du urtero antolatzen dituen Tabirako mendi martxa eta Tabirako San Pedro jaiak antolatzeko. Gehienetan auzotarrek egindako ekarpenekin egiten zaie aurre sortutako gastuei. Egoera honi buelta emateko 3.000 €ko laguntza beharko luke batzordeak jaien biziraupena bermatzeko eta jaien kalitatea hobetzeko.

La comisión de fiestas de Tabira cuenta con un presupuesto reducido para organizar la Tabira mendi martxa y las fiestas de San Pedro que organiza todos los años. La mayoría de las veces, se hace frente a los gastos ocasionados con las aportaciones de la gente del barrio. La comisión de fiestas precisaría de una ayuda de 3.000 € para garantizar la continuidad y calidad de las fiestas.

2206-Tabirako autobus geltokia txukundu eta argitu
2206-Acondicionar e iluminar la para de autobús de Tabira

Hirigintza Tabira

Bizkaiko Foru aldundiaren eskumena den arren, udalak bitartekari lanak eta behar den laguntza eman beharko luke Tabirako auzoan autobus geltoki duin bat izan dezagun (kokalekua ondo adierazita, estalita…)

Aunque es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento debería hacer de intermediario y ofrecer la ayuda necesaria para acondicionar la parada de autobús de Tabira (señalizar debidamente la parada, cubrirla...)

2210-Ibaizabal ikastolarekin hitzarmena kirol parke semipublikoa sortzeko
2210-Convenio con la ikastola Ibaizabal para la creación de un parque semipúblico

Kirolak Tabira

Ibaizabal ikastolak aspalditik ditu bere kirol azpiegiturak (padel eta tenis kantxak) alboratuta edota erabilera urria emanez. Auzoan gune diskretu eta segurua da. Udalak eta ikastolak hitzarmen bat egin beharko lukete: Udalak kirol azpiegiturak konpondu eta Ibaizabalek, eskola ordutegitik kanpo, azpiegiturak auzotarrei modu librean uzteko (Kurutziaga ikastolarekin antzeko hitzarmenta dago eginda). Padel pistak mantendu eta tenis kantxan kirol ezberberdinak egiteko (Fubito, saskibalo, frontoi, rokodromo txiki) azpiegitura egin daitezke.

La ikastola Ibaizabal cuenta desde hace tiempo con infraestructura deportiva (pistas de padel y tenis) a las que les de un uso mínimo. Se trata de un espacio discreto y seguro en el barrio. El Ayuntamiento y la ikastola deberían suscribir un convenio: el ayuntamiento acondicionaría la infraestructura deportiva para que la Ikastola la ofreciera a la gente del barrio fuera del horario escolar (existe un convenio similar con la ikastola Kurutziaga). Las pistas de padel se mantendrían como hasta ahora, y las de tenis se habilitarían para la práctica de otros deportes (Futbito, baloncesto, frontón, rokodromo txiki).

2214-Tabira kalea txukundu
2214-Acondicinamiento de Tabira kalea

Hirigintza Tabira

Tabira kalea txukundu.

Acondicionar la calle Tabira.

2216-Begirale zibikoak
2216-Monitores cívicos

Berdintasuna Tabira

Durango hiritxo bat da jada. Bertan ezarrita ditugun konbibentzia arauak ez ditu mundu guztiak betetzen. Hauek betetzen direla bermatzeko begirale zibikoak (agentez cívicos)berreskuratu beharko lirateke.

Durango es una ciudad pequeñita. Mucha gente no respeta las reglas de convivencia establecidas. Deberíamos recuperar la idea de poner monitores cívicos que velen por el cumplimiento de las normas.

1 - 7 erakusten 7 emaitzetatik.