Proposamenak
1403-Udal alokairuko etxebizitzak eraberritzea
1403-Rehabilitación viviendas alquiler municipal

Hirigintza

Etxebizitza itxiak alokairurako eraberritzea.

Rehabilitación de viviendas cerradas para alquiler.

1408-Farolen argiteria hobetzea
1408-Mejora de iluminación de las farolas.

Hirigintza Madalena

Led farolak jarri, aurreztu egin dugulako eta argi hobea delako (2 pertsonak egindako proposamena).

Poner las farolas con iluminación led, así ahorramos y la luz es mejor (Propuesta realizada por 2 personas).

1409-Ezkurdiko eta Jose Miel Barandiaraneko zoladura hobetzea
1409-Mejora pavimento Ezkurdi y Joxe Miel Barandiaran

Hirigintza Erdigunea / Centro

Ezkurdi eta Joxe Miel Barandiaran kaleetako zoladura hobetzea, oso labangarriak direlako.

Mejora del pavimento de soportales Ezkurdi y Calle Joxe Miel Barandiaran. Resbalan demasiado esos suelos.

1701-Parkingen informazio-panelak jartzea Durangoko sarbideetan
1701-Colocación de paneles informativos de parkings en las entradas a Durango

Hirigintza

Durangoko hirigunera sartzeko aukera ezberdinak identifikatzeko eta parkingen egoeraren berri emateko. Aurrerago, informazio-panelak jarri ahal dira hiriguneko sarbideetan parkingetan dauden aparkaleku libreen berri emateko.Zornotzan halaxe egiten dute.

Se trataría de identificar las distintas entradas al casco urbano de Durango, así como los distintos aparcamientos. Posteriormente se podrían colocar en las entradas al casco urbano paneles informativos con las plazas de aparcamiento disponibles en tiempo real. Este sistema ya funciona e Amorebieta.

Jaitsi Amorebieta.png (1,8 MB)

1901-Oinezkoentzako pasabidea
1901-Pasarela petonal

Hirigintza

Juan Olazaran kalea eta kiroldegia edo anbulatorioa errekak banatzen ditu. Errekak, zatirik estuenean, 6D blokeraren inguruan, metro eskas batzuk baino ez ditu. Ingurua askoz bideragarriagoa legoke pasabide bat jarriko balitz bi zatien artean. Gaur egun, gora eta behera ibili behar izaten dugu altura berera iristeko eta erreka salbatzeko.

A Juan Olazaran del Polideportivo o Ambulatorio nos separa el río que en su parte más estrecha cercana al bloque 6D mide unos escasos metros. Mejoraría mucho la viabilidad una pasarela que uniera ambas partes. Hoy tenemos que bajar y subir para llegar a la misma altura y poder sortear el río.

Jaitsi De Olazaran al rio.jpg (854,1 kB)

6 - 10 erakusten 19 emaitzetatik.