8.- Bada proposamenik egin ezin zaion jardueraren bat?

BAI. Besteak beste, ezin da arlo hauei buruzko proposamenik aurkeztu: 

  • Langileak kontratatzeko gastuak.
  • Enpresen edo autonomoen kontratazioa, lanak egiteko eta zerbitzuak emateko.
  • Dirulaguntzak eta bestelako laguntzak familiei, irabazi asmorik gabeko erakundeei, fundazioei eta enpresa pribatuei.
  • Bekak, sariak, laguntza benefikoak edo asistentzialak ematea.
  • Diru-sarrera publikoei buruzko erabakiak.

Proposamena faseren batean atzera botatzen bada, proposamen hori egin zuen pertsonari jakinaraziko zaio zergatik ez duen aurrera egin, baldin eta bere posta elektronikoa eman badigu.