Alde Zaharreko eta inguruko kaleetako lurzorua irristakorra ez izateko...
Alde Zaharreko eta inguruko kaleetako lurzorua irristakorra ez izateko...

Hirigintza eta mugikortasuna

Alde Zaharreko eta inguruko kaleetako lurzorua irristakorra ez izateko sistemak aplikatu, gertatzen diren istripuak eragozteko

 

Alde Zaharreko lurszorua
Zenbatekoa: 100.000€