AP 2022- Bidegorriak elkartu eta luzatu
Urtea 2022
Jasotako puntu koporua 513
Aurrerapen maila %30
Esleitutako aurrekontua 100.000€
Amaiera data 2024-03-31
Oharrak

Proiektua idatzita dago, eta aurrekontu handiagoa behar du,honako hauy gauzatu ahal izateko: seinaleztapen bertikala eta horizontala galtzadetan bizikletentzako zonetan. (berrikuspen data: 2023-09-30).

Jatorria Aurrekontu parte-hartzaileak 2022
Egoera Aribidean