Udal etxebizitza tasatuen ordenantza (UTEO)

Egin zure proposamena udal etxebizitza tasatuen ordenantzari buruz

Eman dizkiguzun datu pertsonalak gure Tratamendu Jardueraren Erregistroan tratatu eta sartuko dira, eta Durangoko Udala da tratamenduaren arduraduna. Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fi sikoen babesari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamenduan eta 3/2018 Lege Organikoan (Datu Pertsonalen Babesa eta eskubide digitalen bermea) xedatutakoaren arabera.

Atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko (ahazteko), tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu. Horretarako, Durangoko Udaleko datuak babesteko ordezkariarengana jo beharko duzu (Barrenkalea 17) edo dpo@durango.eus helbidearen bidez, zure NANaren kopia erantsita (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta DBEO).

Zure datuak tratatu ahal izango dira soilik egindako adierazpenari buruzko zalantzak argitzeko. Jakinarazpen horiek formulario honetan emandako posta elektronikoaren bidez egingo dira.