Te gusta

¡Muchas gracias por apoyar las propuestas!
Ahora aquellas propuestas que hayan superado los 50 votos serán revisadas por los departamentos técnicos correspondientes y si son viables pasarán a la fase de votación.

Tú decides
(407) Parke estalia umeentzako
Parque cubierto infantil

Haurrak eta Gazteria

Durango erdialdeko parkeren bat estali neguan erabili ahal izateko edota Landako guneko zati bat irekita eduki egunero urritik martxorarte.

Cubrir algún parque del centro de Durango para su uso en invierno o mantener una parte de Landako abierta todos los días de octubre a marzo.

(609) Ludoteka
Ludoteca

Haurrak eta Gazteria

Gure herrian ludoteka baten premia handia dago. Herrian dauden eraikin publikoren batean ludoteka bat eraikitzea eskatzen dut. En nuestro pueblo hay mucha necesidad de una ludoteca.

Solicito la construcción de una ludoteca en alguno de los edificios públicos del pueblo.

(823) Aquapark (Tabirako igerilekuetako ur-jokoak)
Aquapark (juegos de agua en piscinas de Tabira)

Haurrak eta Gazteria

Tabirako kanpoko igerilekuak birmoldatu, eguneratu eta handitu, ur-jokoekin, txirristekin eta abarrekin.

Remodelación, actualizaciónn y ampliación de las piscinas exteriores de Tabira,con juegos de agua, toboganes etc…

(914) Gizarte-etxeak
Centros Cívicos

Haurrak eta Gazteria

Udal eraikinak aprobetxatzea (Muruetatorre baserria, Garai Jauregia, Correos edo San Agustin Ospitale zaharra) herriko haur eta gazteentzako gizarte etxeak sortzeko. Adinaren arabera bereiz litezke (adibidez, nerabeentzako postetxea +15; txikienentzako Murueta baserria, 0tik 6ra; San Agustin baserria, 7tik 12ra; Garai jauregia, 13tik 15era), atseden-eremuekin (kafetegia?), baina haur eta gazteen sozializazioa errazteaz gain, mota eta gai desberdinetako tailerrak ere ematen dira (robotikari buruzko tailerretatik hasi eta helduenei zuzendutako droga-mendekotasunari buruzko tailerretaraino).

Aprovechar los edificios municipales (Muruetatorre baserria, Palacio Garai, Correos o el antiguo Hospital de San Agustín) para crear centros cívicos para los niños y jóvenes de la localidad. Se podrían diferenciar por edades (por ejemplo, Correos para los adolescentes +15; el caserio Murueta para los más pequeños, de 0 a 6; San Agustín, de 7 a 12; Palacio Garai, de 13 a 15) con zonas de descanso (¿cafeteria?) pero donde además de facilitar la socialización de los niños y jóvenes se imparten talleres de diferentes tipos y materias (desde talleres sobre robótica hasta talleres sobre drogodependencia dirigidas a los más mayores; talleres de defensa personal; teatro; música,; etc)

Affichage de 4 résultat(s).