(202) Bidegorriak elkartu eta luzatu / Acondicionar y alargar los Bidegorris

Urbanismo y movilidad

Ondo legoke Bidegorriak elkartzea eta luzatzea; izan ere, Durangon badira batzuk moztu egiten direnak eta inora ez daramatenak. Ondo legoke baita ere, norazko ehatz batekin egitea. Horrek bizikletaren erabilera sustatuko luke (7 pertsonek proposatu dute) Estaría bien juntar y alargar los "Bidegorris" ya que hay varios en Durango que se cortan y no llevan a ninguna parte en concreto. Estaría bien también, hacerlo con algún sentido en concreto. Esto fomentaría el uso de la bicicleta (Esta propuesta la ha realizado 7 personas)

(203) Alde Zaharreko eta inguruko zoru irristakorra / Suelo resbaladizo del Casco Viejo y alrededores

Urbanismo y movilidad

Alde Zaharreko eta inguruko kaleetako lurzorua irristakorra ez izateko sistemak aplikatu, etengabe gertatzen diren istripuak eragozteko. Istripu horiek jasaten dituzten pertsonak lesio handiak dituzte. Mota guztietako lurzoruetan egiten dira lanak (baldosa hidraulikoa, hormigoi leundua, hormigoi inprimatua, greak, terrazo marmola, granitoa, pinturekin, zurarekin eta abarrekin aplikatutakoak), tratamendu kimiko eta mekanikoen bidez eta garbiketa berezien eta aplikazio teknikoen bidez. Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri askotan horrelako lanak egin dira. Aplicación del sistema antideslizante que corresponda a los distintos tipos de suelos del Casco Viejo y calles adyacentes, que impida los constantes accidentes que se producen, con lesiones importantes en las personas que los padecen. Hay trabajos en todo tipo de suelos (baldosa hidráulica, hormigón pulido, hormigón impreso, gres, terrazo mármol, granito, aplicados con pinturas, madera, etc.), mediante tratamientos químicos y mecánicos, limpiezas especiales y aplicaciones técnicas, que se han realizado en numerosos municipios de Bizkaia y Gipuzkoa.

Descargar CV-SUE~1.PDF (113,9 kB)

(204) Frontoi txikiak Durangoko parkeetan / Frontones pequeños en los parques de Durango

Urbanismo y movilidad

Durangon dauden bi frontoi bakarrak (Ezkurdi eta SanFaustokoa) itxita daude eta umeek ez daukate pilotan non jokatu. Auzo desberdinetan frontoi txikiak (horma batekoak edo bikoak) egin ahalko lirateke. Los dos únicos frontones que hay en Durango (Ezkurdi y SanFausto) están cerrados y los niños no tienen dónde jugar a pelota. En los distintos barrios se podrían construir pequeños frontones (de una o dos paredes).

Descargar DURANGO_FRONTOI_TXIKIAK_2020.pdf (1,7 MB)

(209) Madalena Ermita ( erabilera eman) / Ermita Madalena (darle uso)

Urbanismo y movilidad

Udal-erabilera eman Madalena ermitari, adibidez, turismo-bulegoa Iizan daiteke. Dar un uso municipal a la ermita de Madalena, por ejemplo, una oficina de turismo.

(211) Mugikortasun jasangarria Durangon / Movilidad sostenible en Durango

Urbanismo y movilidad

Durango, Iurreta, Abadiño eta Izurza udalerrien arteko hiriarteko joan-etorriak aztertzea proposatzen da, zein garraiobidetan egiten diren aztertzeko eta bizikletaren erabilera sustatzeko. Se propone estudiar los desplazamientos interurbanos entre los municipios de Durango, Iurreta, Abadiño e Izurza, para analizar en qué medios de transporte se realizan y fomentar el uso de la bicicleta.

(212) Pinondo parkea eta Santanako presa: txukunketa eta argiztapena / Parque de Pinondo y Presa de Santana: Adecentamiento e iluminación

Urbanismo y movilidad

Pinondo parkea:Parkeko argiztapen guztia aldatu, argi indartsu eta nahikoa jarriz parkearen edertasuna goraipatzeko.Iturria argiztatzea eta uraren funtzionamendua gaitzea. Banku eta paperontzi gehiago jarri. Santanako presa: hormaren bi aldeetako, presako eta zubiaren inguruko belardiak garbitu. Presaren goiko aldeko hesia garbitu eta askatu, presaren ondoren ezkutuaren arkuetatik ateratzen den ura sar dadin. Aldian behin libre izatea. Argia zubiaren behealdetik presaren goraino, bi aldeetako hormen albo osotik, led-en zeharkako argiarekin, kolore-tonalitate aukerarekin. Parque de Pinondo: Cambiar toda la iluminación del parque, con luz potente y suficiente para ensalzar la belleza de dicho parque. Iluminar la Fuente y habilitar el funcionamiento del agua. Poner más bancos y papeleras. Presa de Santana: Limpieza de las hiervas de ambos lados de la pared, presa y alrededor del puente. Limpieza y liberación de la verja de la zona de arriba de la presa, para que entre agua que sale por los arcos del escudo, después de la presa. Mantener libre periódicamente Iluminación desde el bajo del puente hasta arriba de la presa por todo el lateral de las paredes de ambos lados, con luz indirecta de leds, con opción de tonalidad de colores.

Descargar PINOND~1.PDF (162 kB) Descargar PRESA-~1.PDF (159,4 kB) Descargar PRESA-~2.PDF (163,2 kB)

(214) Argiteria hobetu (San Roque) / Mejorar el alumbrado (San Roque)

Urbanismo y movilidad

San Roque parkingaren inguruko argiteria hobetu. Mejorar el alumbrado en torno al parking de San Roque.

(216) Mikeldi kaleko argiztapena / Iluminación calle Mikeldi

Urbanismo y movilidad

Mikeldi kaleko argiztapena hobetu. Mejorar la iluminación en calle Mikeldi.

(218) Alluitz kaleko argiztapena aldatu / Cambiar la iluminación de la calle Alluitz

Urbanismo y movilidad

Alluitz kaleko argiztapena aldatu portalak 1-11ra. Denak lehiotatik metro bat baino gertuago daude.Farolak espaloian jarriz. Led argiztapena ta kontsumo gutxiago. Farolak jarri ezkero obra egin behar da espaloian, orduan aprobetxatu daiteke obra rotondatik gorako lorategi bezala mediana jarriz, kotxeak "2.ilaran" ez aparkatzeko. Ezkerrealdeko aldean dauden lorategiak kale erdira pasatu , zuhaitzekin eta guzti (argazkia 4). Munizipalak parte ugari arrazoi honegatik eta euren errua ez da (Kotxeak "2ilaran" erosketak egiteko DIAn , kamioak deskargatzeko, Pio pion ogia erosteko, orduerdiro, orduero eta egunero suertatzen zaizkigun egoerak dira). Eskaera eta interbidea era bai atxikitu dut(farola eredua argazkia 2n) Cambiar la iluminación de la calle Alluitz de los portales del 1-11. Las luces están a menos de un metro de las ventanas. Colocar farolas la acera. Iluminación Led y menor consumo. La colocación de las farolas implica la ejecución de una obra en la acera, que se puede aprovechar colocando la mediana como jardín por encima de la rotonda para evitar el estacionamiento de los coches en la "2ª fila". Los municipales tienen muchos partes por este motivo y no son culpables de ello (coche en "2fila" para realizar compras en el DIA, para descargar camiones, para comprar pan Pío pion, son situaciones que nos ocurren cada media hora, cada hora y todos los días).

Descargar argazkia 4.jpg (3,9 MB) Descargar argazkia 0.jpg (693,8 kB)

Mostrando el intervalo 1 - 9 de 9 resultados.