(208) Estoldak / Alcantarillas

Medioambiente

Beste hirigune batzutan ikusitako ideia bat da. Estolda bakoitzean, metalezko sare fin bat jartzea da, nundik ura bakarrik pasatzen den. Horrela gure erreketara beste zabor mota batzuk heltzea ekidituko genuke. Honek garbiketa extra bat suposatzen du... Es una idea observada en otros núcleos urbanos. Consiste en colocar en cada alcantarilla una fina malla metálica por la que sólo pasa agua. Así evitaríamos que llegaran a nuestros arroyos otros tipos de basura. Esto supone una limpieza extra...

(217) Alde Zaharreko argiztapena: farolak ordezkatu eta argiztapena hobetu / Iluminación del Casco Viejo: Sustitución de farolas y mejora de la iluminación

Medioambiente

Alde Zaharreko kaleetako eta plazetako farola guztien ordez, berriagoak jartzea, argi indartsuagoa, ekonomikoagoa eta iraunkorragoa sortzeko, led sistemekin. Sustitución de todas las farolas de las calles y plazas del Casco Viejo, por unas más modernas, que permitan generar una luz más potente, económica y sostenible, con sistemas led.

Descargar CV-Luz-1.pdf (120,8 kB) Descargar CV-Luz-2.pdf (88,6 kB)