(207) Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea / Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. .

Comercio local y turismo

Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea. Ibilgailu mota honen erabilera gero eta handiagoa denez eta Durangon nahikoa ikusten direnez, komenigarria izango litzateke haientzako zerbitzudun gune bat izatea (ur grisak eta beltzak husteko, ura betetzeko ...). Turistek gure udalerria ezagutzeaz gain, ibilgailu mota horiek dituzten herriko bizilagunek ere erabili ditzakete, bidaien aurretik ur biltegiak kargatu ditzakete eta bueltan ur gris eta beltzak husteko aukera izan dezakete. Honelako guneak, normalean, urak bete eta urak hustea doakoak izaten dira eta elektrizitatea bezalako zerbitzuetarako prezio apal bat ordaintzen da (3 pertsonek proposatu dute) Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. Debido al creciente uso de este tipo de vehículos y a que en Durango se les suele ver aparcados en diferentes zonas habilitadas para turismos, sería aconsejable disponer de un área con los servicios para los mismos (vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua, ...). Además de que para que los turistas conozcan nuestro municipio también servirá para que los vecinos del pueblo que disponen de esta clase de vehículos puedan recargar los depósitos de agua antes de sus viajes y que puedan vaciar las aguas grises y negras a su vuelta. Lo habitual es que la pernocta, el llenado y el vaciado de aguas sean gratuitas y que por servicios como la electricidad se pague un módico precio (Esta propuesta la han realizado 3 personas)