Propuestas
703-Parke publikoak argiztatzea
703-Iluminar los parques públicos

Urbanismo

Parke publikoetako eta jolas-gunetako argiztapena hobetzea.

Mejorar la iluminación de los parques públicos y zonas de recreo.

704-Faustebekoa auzokko dorre elektrikoak kentzea
704-Quitar las torres eléctricas del barrio

Urbanismo San Fausto

Faustebekoa auzoa: pasabide eta bide erdian geratu diren telefoniako dorre elektrikoak kentzea.

Barrio de faustebekoa, quitar las torres electricas de telefonia que han quedado en mitad de pasos y caminos.

1002-Espaloiak Tabiran
1002-Aceras en Tabira

Urbanismo Tabira

Tabirako espaloi gehienak oso estuak dira, eta arazoak izaten dira karroekin eta gurpildun aulkiekin ibiltzeko. Leku askotan ezinezkoa da pertsona bat ibiltzea beste baten parean. Tabiran adineko pertsona asko bizi dira, eta ez dago batere egokituta eurentzat.

En Tabira la mayoría de las aceras son muy estrechas, dificultando el paso de carros o sillas de ruedas... en muchos puntos de ellas no puede andar una persona al lado de la otra. Es un barrio con muchas personas mayores, y no es para nada adecuado.

1301-ADN kanpaina; Txakur-gorotzak jasotzea
1301-Campaña ADN recogida excrementos perros

Urbanismo

Txakurrentzako ADN errekonozitzeko kanpaina egin beharko litzateke txakurren jabeek txakur-gorotzak jaso gabe utzi ez ditzaten. Honela, espaloiak ibiltzeko moduan egongo lirateke, txakur-gorotzik gabe.

Habría que hacer un sistema de reconocimiento de ADN de los perros para evitar que los dueños dejen los excrementos de los perros sin recoger. Así se evitaría tener muchas aceras intransitables por estar llenas de excrementos, ya que desaparecería radicalmente este problema.

1401-Oinezkoentzako leku gehiago
1401-Más espacios peatonales

Urbanismo

Ermodo Kalea oinezkoentzako soilik bilakatu, arbola ezberdinak bertan landatu eta bidegorria sortu.

Convertir Ermodo kalea en peatonal. Plantar distintos tipos de árboles y crear un bidegorri.

1403-Udal alokairuko etxebizitzak eraberritzea
1403-Rehabilitación viviendas alquiler municipal

Urbanismo

Etxebizitza itxiak alokairurako eraberritzea.

Rehabilitación de viviendas cerradas para alquiler.

1408-Farolen argiteria hobetzea
1408-Mejora de iluminación de las farolas.

Urbanismo Madalena

Led farolak jarri, aurreztu egin dugulako eta argi hobea delako (2 pertsonak egindako proposamena).

Poner las farolas con iluminación led, así ahorramos y la luz es mejor (Propuesta realizada por 2 personas).

1409-Ezkurdiko eta Jose Miel Barandiaraneko zoladura hobetzea
1409-Mejora pavimento Ezkurdi y Joxe Miel Barandiaran

Urbanismo Erdigunea / Centro

Ezkurdi eta Joxe Miel Barandiaran kaleetako zoladura hobetzea, oso labangarriak direlako.

Mejora del pavimento de soportales Ezkurdi y Calle Joxe Miel Barandiaran. Resbalan demasiado esos suelos.

1701-Parkingen informazio-panelak jartzea Durangoko sarbideetan
1701-Colocación de paneles informativos de parkings en las entradas a Durango

Urbanismo

Durangoko hirigunera sartzeko aukera ezberdinak identifikatzeko eta parkingen egoeraren berri emateko. Aurrerago, informazio-panelak jarri ahal dira hiriguneko sarbideetan parkingetan dauden aparkaleku libreen berri emateko.Zornotzan halaxe egiten dute.

Se trataría de identificar las distintas entradas al casco urbano de Durango, así como los distintos aparcamientos. Posteriormente se podrían colocar en las entradas al casco urbano paneles informativos con las plazas de aparcamiento disponibles en tiempo real. Este sistema ya funciona e Amorebieta.

Descargar Amorebieta.png (1,8 MB)

1901-Oinezkoentzako pasabidea
1901-Pasarela petonal

Urbanismo

Juan Olazaran kalea eta kiroldegia edo anbulatorioa errekak banatzen ditu. Errekak, zatirik estuenean, 6D blokeraren inguruan, metro eskas batzuk baino ez ditu. Ingurua askoz bideragarriagoa legoke pasabide bat jarriko balitz bi zatien artean. Gaur egun, gora eta behera ibili behar izaten dugu altura berera iristeko eta erreka salbatzeko.

A Juan Olazaran del Polideportivo o Ambulatorio nos separa el río que en su parte más estrecha cercana al bloque 6D mide unos escasos metros. Mejoraría mucho la viabilidad una pasarela que uniera ambas partes. Hoy tenemos que bajar y subir para llegar a la misma altura y poder sortear el río.

Descargar De Olazaran al rio.jpg (854,1 kB)

2206-Tabirako autobus geltokia txukundu eta argitu
2206-Acondicionar e iluminar la para de autobús de Tabira

Urbanismo Tabira

Bizkaiko Foru aldundiaren eskumena den arren, udalak bitartekari lanak eta behar den laguntza eman beharko luke Tabirako auzoan autobus geltoki duin bat izan dezagun (kokalekua ondo adierazita, estalita…)

Aunque es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento debería hacer de intermediario y ofrecer la ayuda necesaria para acondicionar la parada de autobús de Tabira (señalizar debidamente la parada, cubrirla...)

2214-Tabira kalea txukundu
2214-Acondicinamiento de Tabira kalea

Urbanismo Tabira

Tabira kalea txukundu.

Acondicionar la calle Tabira.

2309-Argi-sare publikoa berriztatzeko plana
2309-Plan de renovación del alumbrado público

Urbanismo

Zaharkituta dagoen argi-sare publikoa aldatzea proposatzen da-aurrekontua kontuan izanda-, teknologia modernoa erabiliz (LED).
Proposamen honekin kale ilunetan argi gehiago egongo litzateke, eta herritarrak seguruago sentituko lirateke argien kolore zuriari esker. Gainera, murriztu egingo liratke CO2 emisioak, eta kontsumo elektrikoa ere gutxituko egingo litzateke.

La propuesta consiste en cambiar todo el alumbrado público posible - con el presupuesto disponible - obsoleto (tecnología de vapor de sodio) a una moderna (tecnología LED).
Con esta propuesta no solo se conseguiría una mayor luminosidad en calles oscuras, sino que el ciudadano se sentirá más seguro en las vías debido al color blanco de las luminarias. Por otro lado, se reduciría las emisiones de CO2 y a largo plazo se conseguiría un ahorro de consumo eléctrico.

Descargar PLAN DE RENOVACIÓN- DURANGO.pdf (309,6 kB)

2404-Mikeldi kalea oinezkoentzat jartzea
2404-Peatonalizar la calle Mikeldi

Urbanismo Madalena

Mikeldi kaleak, BM denda dela eta, mugimendu handia dauka. Kalea moztuko balitz eta oinezkoentzat jarri gune askoz ere lasaiagoa izango litzateke, zarata gutxiagorekin eta merkataritza sustatuko litzateke. Ez dauka zentzu handirik kale honetan ibilgailuak ibiltzea. Gaur egun, ibilgailu asko Frantzisko Ibarra kaletik ateratzen dira Iurretarantz edo Bilbora edo Donostiara joateko eta, bestalde, Lehendakari Agirre kaletik ateratzen dira. Esan bezala, nabarmen murriztuko litzateke egun dagoen kutsadura akustikoa.

Esta calle actualmente debido al BM tiene mucho movimiento de gente y considero que si se cortara la calle y se peatonalizara se lograría una zona mas tranquila con menos ruido e incluso potenciar el comercio. Es una calle que no tiene mucho sentido que circulen coches. Actualmente una gran cantidad de vehículos salen por la calle Francisco Ibarra a la recta de Iurreta bien para ir hacia Bilbao o hacia Donostia y , por otro lado, por Lehendakari Aguirre. Como digo seria reducir de una manera considerable la contaminación acústica que actualmente tiene.

Descargar image.jpg (2,3 MB)

2502-Kanpantorrosteta hobetu
2502-Mejorar Kanpantorrosteta

Urbanismo Erdigunea / Centro

Lurpeko kontainerrak kendu eta gunea banku eta mahaiekin atontzea, edo umeentzako elementuekin.

Eliminar los contenedores subterráneos de basura y adecuar la plaza con más bancos o mesa, o con algún elemento infantil.

2601-Santa Anako arkoaren mantenua eta zainketa
2601-Cuidar y mantener el arco de Santa Ana

Urbanismo

Bost monumentuen artean ederrenetakoa da, baina pena ematen du iluntzean ikustea. Bonbila triste bat baino ez du, eta gainera, gaizki jarrita dago. Uste dut zerbait gehiago merezi duela. Eta zer esan Santa Anako plazako zoruan dauden argitxoez. Penagarria! Kostua aipatu gabe.

Es uno de los 5 monumentos más bonitos y da pena mirarlo al atardecer o a la noche. Una triste bombilla y mal puesta es lo único que tiene para disfrutar el arco. Creo que se merece algo más. Y no digamos nada de las lucecitas del suelo o de la plaza, sin comentarios, después de su coste.

2603-Andra Mariko elizpearen argiteria hobetu
2603-Mejorar la iluminación del pórtico de Santa María

Urbanismo

Euskadiko elizperik ederrena eta handiena daukagu. Durangarrok beherantz begiratzen dugu estropozurik ez egiteko, eta bisitariek gorantz begiratzen dute eta pena sentitzen dute. Ez dago batere ondo zainduta (zikinkeria, amaraunak, e.a.).
Argiteriak IKEAko eskaparatea ematen du, 20 farola baino gehiago dituela. Egongelako farolak dirudite, JAEDen zozketarako fokoak ere badaude, kontzertuak egiten dira bertan, e.a. Eta badaude argi batzuk zutabeen egoera txarra eta utzikeria argitzaten dutenak. Foko guztiak estilo, neurri eta potentzia ezberdinekoak dira.
Uste dut badirela argiteria-teknikariak Andra Mariko elizpearen moduko monumentuak behar den moduan argiztatuko luketenak. Zerbait egin beharko litzateke Pinondo Etxean, Ospital Santuan eta Garai jauregian gertatu dena gertatu ez dadin: guztia behera erortzea eta eraikinen bueltan hesiak jartzea.

Tenemos el mejor y más grande pórtico de Euskadi. Los durangueses miramos al suelo para no tropezarnos y los forasteros miran hacia arriba y les da pena. El mal estado de conservación (sucio, telarañas, etc.).
Y la iluminación parece un escaparate de IKEA, con más de 20 farolas. Lámparas de salón, focos para sorteo JAED, conciertos. Otros iluminan el mal estado y la mierda de las vigas, etc. y todas de distinto estilo tamaño y potencia.
Algunas han probado para intentar hacer algo y nada de nada y encima las dejan funcionando. Creo que existirán técnicos de iluminación para monumentos como el pórtico; me gustaría verlo antes de que pase como Pinondo Etxea, Santo Hospital, Palacio de Garay etc. y se caiga todo y lo vallemos.

2604-Erreka-harraskak
2604-Lavaderos del río

Urbanismo Erdigunea / Centro

Errekako harraskak onbideratu egin behar dira. Sastrakak, sasiak eta holakoak ezabatu egin behar dira. Udaleko bulego teknikoak proiektua idatzi beharko luke eta agintariek onartu.
Zertarako dirua gastatu duela gutxi egin den turismo planean ahoz ahokoa balioztatzen ez badugu? Durango dotoretu beharra dago asmoez haratago joanda.

Sanear los lavaderos, en algunos salen hasta arbustos, y que la oficina técnica presente unos proyectos y los políticos los aprueben.
¿De qué vale gastarse un nuevo plan de turismo (reciente) para que luego el boca-boca no funcione? y Durango de poder ser muy bonito se que queda con las ganas.

2605-Sanagustinalde, erreka lorez apaindua
2605-Sanagustinalde, un río con flores

Urbanismo

Durango zeharkatzen duen Mañaria errekak, ene ustez, hobetu beharreko hainbat gune ditu. Nire proposamena Sanagustinalde kaleko erreka-ertzean eta Andramari kaleko zubian zentratzen da: gune atseginagoa eta lasaiagoa bilakatu behar dugu herritarrontzat.
Durangon errotonda eta lorategiak ditugu lorez eta landarez apainduta. Guztiak ondo baino hobeto zainduta daude udaleko lorezaintza zerbitzuari esker. Baina lehen aipatu dudan gunean ez dago ez lore-ontzirik, ez lorerik, ez landarerik, ez ezer ez. Errekako barandak margoztea proposatzen dut: oso politak dira, Durangoren ezkutua daramate, baina abandonatu samar daude. Barandetan lore-ontziak jartzea proposatzen dut, lorez eta landarez hornituak. Frantziako edozein "herri loretsu" hartu dezakegu eredutzat Durangoko gune abandonatu hauek "xarmangarri", bitxi eta turistikoki erakargarri bistara daitezen.
Durangok interes turistiko handiko hainbat gune ditu: Sanagustinalden, esaterako, Arte eta Historia Museoa dago, Bruno Mauricio Zabalaren jaiotetxea, San Agustin Kultur Gunea, errekako harraskak, e,a.. Andra Mariko basilikarako sarbidea nabarmen hobetuko litzateke aipatutako ingurunean hobekuntzak eginez gero.

Santa Anako ibaiaren zubiaren irudia jartzen dut, huntzez betetako paretekin, San Agustin zubirako imitatu beharreko eredu gisa, eta, bide batez, kanpotik zeharkatzen duten bi hodiak ezkutatuko lirateke.

El río Mañaria que cruza Durango crea espacios y vistas que en mi opinión pueden mejorar. Mi propuesta para estos "presupuestos participativos" se centra en la orilla del río en la calle Sanagustinalde y en el puente de la calle Andramari, en su transformación en un espacio más amable y sosegante para la ciudadanía.
En Durango tenemos rotondas y jardines llenos de plantas, flores... muy bien cuidados por el servicio de jardinería del ayuntamiento y siempre me ha llamado la atención que en todo este espacio que comento no haya ni una sola maceta, flores, plantas...nada. Para ello propongo pintar las barandillas del río que son muy bonitas, que llevan el escudo de Durango pero que están muy descuidadas y colgar en ellas numerosos maceteros con plantas con flores. El modelo a seguir puede ser el de cualquier "pueblo florido de Francia" en donde las flores hacen que espacios muy parecidos a los que tenemos en Durango se conviertan en espacios con "encanto", realcen su singularidad y aumente su atractivo turístico.
Pensando en Durango como un pueblo con atractivos turísticos, los que hay en Sanagustinalde (Museo de Arte e Historia, casa natal de Bruno Mauricio Zabala, San Agustin Kultur Gunea, vista de lavaderos del río...) y el acceso de la basílica de Andra Mari verían mejorar notablemente su entorno.

Pongo la imagen del puente del río en Santa Ana con sus paredes llenas de hiedra como modelo a imitar para el puente de San Agustín y así de paso se ocultarían las 2 tuberías que lo cruzan por fuera.

Descargar Sanagustinalde con flores.pdf (3,5 MB)

Mostrando el intervalo 1 - 19 de 19 resultados.