Gustatzen zaizu?

Eskerrik asko proposamenak babesteagatik!
Orain, 50 bototik gorako proposamenak dagozkien sail teknikoek berrikusiko dituzte, eta bideragarriak badira, bozketa-fasera igaroko dira.

Zeuk erabaki
(501) Merkataritza eta aisialdia Durangon
Comercio y ocio en Durango.

Tokiko merkataritza eta turismoa

Taberna eta dendetako aisialdia bultzatuko nuke deskontu-txartel baten bidez.Tabernetan gastu egin ondoren gehienez 10 euroko txartela lortu, ondoren herriko saltokietan gastatzeko. Horrela, herriko tabernetan aisialdia bultzatuko litzateke, baita herriko merkataritza ere, Durangon aisialdia eta salmenta sustatuz.

Impulsaría el ocio de bares y comercios mediante un vale de descuento. Con el ticket del gasto del bar, conseguir un vale de un máximo por ejemplo de 10€, que sea canjeable en los comercios que se adhieran. Así se impulsaría el ocio en los bares del pueblo, y también el comercio del pueblo, fomentando el ocio y la venta en Durango.

(612) Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea
Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. .

Tokiko merkataritza eta turismoa

Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea. Ibilgailu mota honen erabilera gero eta handiagoa denez eta Durangon nahikoa ikusten direnez, komenigarria izango litzateke haientzako zerbitzudun gune bat izatea (ur grisak eta beltzak husteko, ura betetzeko ...). Turistek gure udalerria ezagutzeaz gain, ibilgailu mota horiek dituzten herriko bizilagunek ere erabili ditzakete, bidaien aurretik ur biltegiak kargatu ditzakete eta bueltan ur gris eta beltzak husteko aukera izan dezakete. Honelako guneak, normalean, urak bete eta urak hustea doakoak izaten dira eta elektrizitatea bezalako zerbitzuetarako prezio apal bat ordaintzen da (3 pertsonek proposatu dute)

Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. Debido al creciente uso de este tipo de vehículos y a que en Durango se les suele ver aparcados en diferentes zonas habilitadas para turismos, sería aconsejable disponer de un área con los servicios para los mismos (vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua, ...). Además de que para que los turistas conozcan nuestro municipio también servirá para que los vecinos del pueblo que disponen de esta clase de vehículos puedan recargar los depósitos de agua antes de sus viajes y que puedan vaciar las aguas grises y negras a su vuelta. Lo habitual es que la pernocta, el llenado y el vaciado de aguas sean gratuitas y que por servicios como la electricidad se pague un módico precio (Esta propuesta la han realizado 3 personas)

2 emaitzak erakustea