Gustatzen zaizu?

Eskerrik asko proposamenak babesteagatik!
Orain, 50 bototik gorako proposamenak dagozkien sail teknikoek berrikusiko dituzte, eta bideragarriak badira, bozketa-fasera igaroko dira.

Zeuk erabaki
(306) Enplegua:50 urtetik gorakoak
Empleo: mayores de 50

Enplegua

50 urtetik gorako langabeei enplegua dinamizatzea proposatzen dut, horiek baitira ahaztuta daudenak.

Propongo dinamizar el empleo a los desempleados mayores de 50 años que son los grandes olvidados

1 emaitza erakustea