Gustatzen zaizu?

Eskerrik asko proposamenak babesteagatik!
Orain, 50 bototik gorako proposamenak dagozkien sail teknikoek berrikusiko dituzte, eta bideragarriak badira, bozketa-fasera igaroko dira.

Zeuk erabaki
(404) Estoldak
Alcantarillas

Ingurumena

Beste hirigune batzutan ikusitako ideia bat da. Estolda bakoitzean, metalezko sare fin bat jartzea da, nundik ura bakarrik pasatzen den. Horrela gure erreketara beste zabor mota batzuk heltzea ekidituko genuke. Honek garbiketa extra bat suposatzen du...

Es una idea observada en otros núcleos urbanos. Consiste en colocar en cada alcantarilla una fina malla metálica por la que sólo pasa agua. Así evitaríamos que llegaran a nuestros arroyos otros tipos de basura. Esto supone una limpieza extra...

(830) Baratze-ludikoak
Huertas Lúdicas

Ingurumena

Proposamen errepikaria da, ez dago asko azaldu beharrik. Ez dut uste aurrekontu handirik behar denik, eta osasun-onurak ekarriko lituzke eta erosketa-saskiaren nolabaiteko arintze ekonomikoa nabarituko litzateke epe laburrean.

Es una propuesta recurrente, no hace falta explicar mucho. Supongo que no hace falta mucho presupuesto y los beneficios en salud y cierto alivio económico en la cesta de la compra se notarían en corto plazo.

(913) Gerriko berdea
Cinturón Verde

Ingurumena

Abadiñotik datorren bidegorria Muruetako trenaren trazadura zaharrera lotzeko aukera dugu, Euskotrenen orubetik igaro eta errepidea zapaldu gabe, "Neverara" joan gintezke. Bidea hori ahaztuta dago , bere bihotzean parke handi bat egon litekeenean, eta gerrikoaren belarria bezala.

Tenemos la oportunidad de empalmar el bidegorri que viene de Abadiño al antiguo trazado del tren por Murueta, pasando por el solar de Euskotren y sin pisar carretera nos podríamos ir a la Nevera. El camino esta ahí muerto de risa, cuando podría haber en su corazón un inmenso parque y como hebilla del cinturón..

(939) Alde Zaharreko argiztapena: farolak ordezkatu eta argiztapena hobetu
Iluminación del Casco Viejo: Sustitución de farolas y mejora de la iluminación

Ingurumena

Alde Zaharreko kaleetako eta plazetako farola guztien ordez, berriagoak jartzea, argi indartsuagoa, ekonomikoagoa eta iraunkorragoa sortzeko, led sistemekin.

Sustitución de todas las farolas de las calles y plazas del Casco Viejo, por unas más modernas, que permitan generar una luz más potente, económica y sostenible, con sistemas led.

CV-Luz-1.pdf  (120,8 kB) CV-Luz-2.pdf  (88,6 kB)

(946) Hiri-baratzea
Huerto urbano

Ingurumena

Hiri-baratze komunitario bat sortu. Gune horretan, alde batetik, baratze bat nola landu eta garatu ikasiko da, Durangoko langile edo boluntarioen eskutik, eta, bestetik, adin, genero, kultura eta jatorri desberdinetako jendearen topaleku izan daiteke. Hiri Baratzearen azken helburua "hiriko" herritarrei "landa-eremuko" produktu naturala hurbiltzea da, ekoizpen jasangarriari eta hurbilekoari balioa emanez eta, aldi berean, elkartrukerako eta topaketarako espazio bat sortuz, lehen deskribatu den bezala. Lortutako produktuak Durangoko irabazi-asmorik gabeko hainbat erakunderi emango litzaizkieke, zaurgarritasun-egoeran daudenei janaria banatzeko (Caritas, Jaed, Gurutze Gorria)

Creación de un huerto urbano comunitario. Espacio donde, por una parte, se aprenda cómo cultivar y desarrollar un huerto, de la mano de personal o voluntariado de Durango y, por otra, se configure como un lugar de encuentro entre gente de diferentes edades, géneros, culturas y procedencias. El fin último del Huerto Urbano es acercar a la ciudadanía “urbana” el producto natural “rural”, poniendo en valor la producción sostenible y de cercanía generando, de manera paralela, un espacio de intercambio y encuentro, como se ha descrito antes. Los productos obtenidos se donarían a distintas entidades sin ánimo de lucro de Durango que reparten comida a las personas en situación de vulnerabilidad (Cáritas, Jaed, Cruz Roja…).

5 emaitzak erakustea