Proposamenak
702-Parke estalia San Inazio auzoan
702-Parque cubierto en el barrio de San Ignacio

Haurrak eta Gazteria Madalena

San Inazio auzoko parke bat estaltzea, euria egiten duenean nonbaiten aterpe izan dezagun.

Cubrir un parque en el barrio de San Ignacio para que cuando llueva podamos cobijarnos en algún sitio.

1408-Farolen argiteria hobetzea
1408-Mejora de iluminación de las farolas.

Hirigintza Madalena

Led farolak jarri, aurreztu egin dugulako eta argi hobea delako (2 pertsonak egindako proposamena).

Poner las farolas con iluminación led, así ahorramos y la luz es mejor (Propuesta realizada por 2 personas).

2404-Mikeldi kalea oinezkoentzat jartzea
2404-Peatonalizar la calle Mikeldi

Hirigintza Madalena

Mikeldi kaleak, BM denda dela eta, mugimendu handia dauka. Kalea moztuko balitz eta oinezkoentzat jarri gune askoz ere lasaiagoa izango litzateke, zarata gutxiagorekin eta merkataritza sustatuko litzateke. Ez dauka zentzu handirik kale honetan ibilgailuak ibiltzea. Gaur egun, ibilgailu asko Frantzisko Ibarra kaletik ateratzen dira Iurretarantz edo Bilbora edo Donostiara joateko eta, bestalde, Lehendakari Agirre kaletik ateratzen dira. Esan bezala, nabarmen murriztuko litzateke egun dagoen kutsadura akustikoa.

Esta calle actualmente debido al BM tiene mucho movimiento de gente y considero que si se cortara la calle y se peatonalizara se lograría una zona mas tranquila con menos ruido e incluso potenciar el comercio. Es una calle que no tiene mucho sentido que circulen coches. Actualmente una gran cantidad de vehículos salen por la calle Francisco Ibarra a la recta de Iurreta bien para ir hacia Bilbao o hacia Donostia y , por otro lado, por Lehendakari Aguirre. Como digo seria reducir de una manera considerable la contaminación acústica que actualmente tiene.

Jaitsi image.jpg (2,3 MB)