Proposamenak
2206-Tabirako autobus geltokia txukundu eta argitu
2206-Acondicionar e iluminar la para de autobús de Tabira

Hirigintza eta mugikortasuna Tabira

Bizkaiko Foru aldundiaren eskumena den arren, udalak bitartekari lanak eta behar den laguntza eman beharko luke Tabirako auzoan autobus geltoki duin bat izan dezagun (kokalekua ondo adierazita, estalita…)

Aunque es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento debería hacer de intermediario y ofrecer la ayuda necesaria para acondicionar la parada de autobús de Tabira (señalizar debidamente la parada, cubrirla...)

2214-Tabira kalea txukundu
2214-Acondicinamiento de Tabira kalea

Hirigintza eta mugikortasuna Tabira

Tabira kalea txukundu.

Acondicionar la calle Tabira.

2309-Argi-sare publikoa berriztatzeko plana
2309-Plan de renovación del alumbrado público

Hirigintza eta mugikortasuna

Zaharkituta dagoen argi-sare publikoa aldatzea proposatzen da-aurrekontua kontuan izanda-, teknologia modernoa erabiliz (LED).
Proposamen honekin kale ilunetan argi gehiago egongo litzateke, eta herritarrak seguruago sentituko lirateke argien kolore zuriari esker. Gainera, murriztu egingo liratke CO2 emisioak, eta kontsumo elektrikoa ere gutxituko egingo litzateke.

La propuesta consiste en cambiar todo el alumbrado público posible - con el presupuesto disponible - obsoleto (tecnología de vapor de sodio) a una moderna (tecnología LED).
Con esta propuesta no solo se conseguiría una mayor luminosidad en calles oscuras, sino que el ciudadano se sentirá más seguro en las vías debido al color blanco de las luminarias. Por otro lado, se reduciría las emisiones de CO2 y a largo plazo se conseguiría un ahorro de consumo eléctrico.

Jaitsi PLAN DE RENOVACIÓN- DURANGO.pdf (309,6 kB)

2404-Mikeldi kalea oinezkoentzat jartzea
2404-Peatonalizar la calle Mikeldi

Hirigintza eta mugikortasuna Madalena

Mikeldi kaleak, BM denda dela eta, mugimendu handia dauka. Kalea moztuko balitz eta oinezkoentzat jarri gune askoz ere lasaiagoa izango litzateke, zarata gutxiagorekin eta merkataritza sustatuko litzateke. Ez dauka zentzu handirik kale honetan ibilgailuak ibiltzea. Gaur egun, ibilgailu asko Frantzisko Ibarra kaletik ateratzen dira Iurretarantz edo Bilbora edo Donostiara joateko eta, bestalde, Lehendakari Agirre kaletik ateratzen dira. Esan bezala, nabarmen murriztuko litzateke egun dagoen kutsadura akustikoa.

Esta calle actualmente debido al BM tiene mucho movimiento de gente y considero que si se cortara la calle y se peatonalizara se lograría una zona mas tranquila con menos ruido e incluso potenciar el comercio. Es una calle que no tiene mucho sentido que circulen coches. Actualmente una gran cantidad de vehículos salen por la calle Francisco Ibarra a la recta de Iurreta bien para ir hacia Bilbao o hacia Donostia y , por otro lado, por Lehendakari Aguirre. Como digo seria reducir de una manera considerable la contaminación acústica que actualmente tiene.

Jaitsi image.jpg (2,3 MB)

2502-Kanpantorrosteta hobetu
2502-Mejorar Kanpantorrosteta

Hirigintza eta mugikortasuna Erdigunea / Centro

Lurpeko kontainerrak kendu eta gunea banku eta mahaiekin atontzea, edo umeentzako elementuekin.

Eliminar los contenedores subterráneos de basura y adecuar la plaza con más bancos o mesa, o con algún elemento infantil.

11 - 15 erakusten 19 emaitzetatik.