Propuestas
1101-Elkartasuna Euskara bultzatzeko
1101-Solidaridad en el fomento del Euskera

Educación

Durangoko ikastetxeak euskara bultzatzeko asmoz. Elkarlanean aritzea, euskararen garrantzia eta erabilera sustatzeko. Eta lan horretan Durangoko Udalak laguntzea.

Que desde el ayuntamiento se impulse a los centros escolares de Durango trabajen conjuntamente en el fomento y uso del euskera.

1301-ADN kanpaina; Txakur-gorotzak jasotzea
1301-Campaña ADN recogida excrementos perros

Urbanismo

Txakurrentzako ADN errekonozitzeko kanpaina egin beharko litzateke txakurren jabeek txakur-gorotzak jaso gabe utzi ez ditzaten. Honela, espaloiak ibiltzeko moduan egongo lirateke, txakur-gorotzik gabe.

Habría que hacer un sistema de reconocimiento de ADN de los perros para evitar que los dueños dejen los excrementos de los perros sin recoger. Así se evitaría tener muchas aceras intransitables por estar llenas de excrementos, ya que desaparecería radicalmente este problema.

1401-Oinezkoentzako leku gehiago
1401-Más espacios peatonales

Urbanismo

Ermodo Kalea oinezkoentzako soilik bilakatu, arbola ezberdinak bertan landatu eta bidegorria sortu.

Convertir Ermodo kalea en peatonal. Plantar distintos tipos de árboles y crear un bidegorri.

1403-Udal alokairuko etxebizitzak eraberritzea
1403-Rehabilitación viviendas alquiler municipal

Urbanismo

Etxebizitza itxiak alokairurako eraberritzea.

Rehabilitación de viviendas cerradas para alquiler.

1404-Alde zaharraren kutsadura akustikoa
1404-Contaminación acústica casco viejo

Medioambiente Erdigunea / Centro

Gustatuko litzaidake diru-partida bat izatea alde zaharreko aisialdiko lokalen kutsadura akustikoa neurtzeko asteburuetan. Halaxe, araudi akustikoa betetzen ez duten lokalak eta auzokoei atsedena eragozten digutenak, egin beharreko obrak egin ditzatela lokalak insonorizatzeko.

Me gustaría una partida presupuestaria para medir la contaminación acústica de los locales de ocio en el casco viejo los fines de semana. Y de esa manera que los locales que incumplan la normativa acústica y no nos dejan descansar a los vecinos, acometan las obras correspondientes para insonorizar sus locales. Vivir en el casco viejo no debería significar no poder dormir los sábados, ni tener que llamar a la municipal para que acuda a los locales para que los vecinos no sintamos que tenemos el bar en casa.

Mostrando el intervalo 6 - 10 de 45 resultados.