Propuestas
2214-Tabira kalea txukundu
2214-Acondicinamiento de Tabira kalea

Urbanismo y movilidad Tabira

Tabira kalea txukundu.

Acondicionar la calle Tabira.

2216-Begirale zibikoak
2216-Monitores cívicos

Igualdad Tabira

Durango hiritxo bat da jada. Bertan ezarrita ditugun konbibentzia arauak ez ditu mundu guztiak betetzen. Hauek betetzen direla bermatzeko begirale zibikoak (agentez cívicos)berreskuratu beharko lirateke.

Durango es una ciudad pequeñita. Mucha gente no respeta las reglas de convivencia establecidas. Deberíamos recuperar la idea de poner monitores cívicos que velen por el cumplimiento de las normas.

2301-Auzo etxea Madalena auzoan
2301-Centro Cívico en el barrio Madalena

Cultura y Euskera

a) San Ignazio auzuneko eraikina, egun Kirolenek okupatzen duena, auzo etxea bihurtzea Madalenako auzokoentzat eta durangar guztientzat. Elkargune bilakatzea, ekintza soziokulturalak egitea ahalbidetuko duena.
b) Gimnasia egiteko tresnak nagusientzat (Sasikoa kalea izan daiteke leku egokia).
c) Bizikletak aparkatzeko tokia auzoko zenbait puntutan (batez ere, San Ignazio parkean).
d) Oinezkoentzako pasabidea Juan Olazaran kalean.
e) Argi gehiako Mikeldiko tunelean (auzokoentzat puntu beltza da).

a) Convertir el edificio de San Ignazio auzunea, que hoy ocupa Kirolene, en un centro cívico para los vecinos del barrio de Magdalena y los vecinos de Durango. Que sea un lugar de encuentro y permita al realización de actividades socio culturales.
b) Maquinas de gimnasia para mayores. ( se propone la calle Sasikoa como posible ubicación).
c) Aparca bicis en diferentes puntos del barrio. (sobre todo en el parque de San Ignacio).
d) Paso de peatones en la calle Juan de Olazaran.
e) Mas iluminación en el túnel de Mikeldi (los vecinos lo ven como un punto negro).

Descargar Presupuestos participativos 2023.pdf (23,4 kB)

2303-Kanpaina bat egitea kerik gabeko guneak errespetatzeko
2303-Realizar una campaña para el respeto de los Espacios Sin Humo en Durango

Infancia y juventud

Komunikazio, kontzentziazio eta sentsibilizazio kanpaina bat egitea kerik gabeko guneak errespetatuak izan daitezen Durangon. Bizkaiko minbeziaren kontrako elkartearen ekimenaren haritik, legez ezin erre daitekeen guneak seinaleztatuz eta legea errespetaraziz. Haur eta gazteek erabiltzen dituzten guneak batez ere, babestu beharreko adin tarteak hain zuzen ere. Oinarrizkoa da tabakoaren kontsumoa desnormalizatzea eta ereduak eskaintzea jarrera positiboak erakutsiz. Tabakoak, erretzen dutenei kalteak eragiteaz gain, erretzen ez dutenei ere eragiten die, giroan dagoen kearen ondorioz (3 pertsonak egindako proposamena).

Realizar una campaña de comunicación, concienciación y sensibilización para el respeto de los Espacios Sin Humo en Durango, en apoyo a la iniciativa de la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, entre otros señalizando convenientemente los espacios en los que por ley está prohibido fumar y que, sin embargo, dicha ley no se cumple. Espacios que son de uso y disfrute preferentemente de la población infanto-juvenil, a quien hay que proteger, y donde es fundamental desnormalizar el consumo de tabaco y dar ejemplo como modelos de conducta positiva. El tabaco no solo afecta a las personas que fuman, también a las personas a su alrededor, como consecuencia del humo ambiental del tabaco (propuesta realizada por 3 personas).

Descargar JUSTIFICACIÓN_EsH_Presupuesto Participativos Durango (1).pdf (599,2 kB)

2309-Argi-sare publikoa berriztatzeko plana
2309-Plan de renovación del alumbrado público

Urbanismo y movilidad

Zaharkituta dagoen argi-sare publikoa aldatzea proposatzen da-aurrekontua kontuan izanda-, teknologia modernoa erabiliz (LED).
Proposamen honekin kale ilunetan argi gehiago egongo litzateke, eta herritarrak seguruago sentituko lirateke argien kolore zuriari esker. Gainera, murriztu egingo liratke CO2 emisioak, eta kontsumo elektrikoa ere gutxituko egingo litzateke.

La propuesta consiste en cambiar todo el alumbrado público posible - con el presupuesto disponible - obsoleto (tecnología de vapor de sodio) a una moderna (tecnología LED).
Con esta propuesta no solo se conseguiría una mayor luminosidad en calles oscuras, sino que el ciudadano se sentirá más seguro en las vías debido al color blanco de las luminarias. Por otro lado, se reduciría las emisiones de CO2 y a largo plazo se conseguiría un ahorro de consumo eléctrico.

Descargar PLAN DE RENOVACIÓN- DURANGO.pdf (309,6 kB)

Mostrando el intervalo 26 - 30 de 45 resultados.