Proposamenak
2603-Andra Mariko elizpearen argiteria hobetu
2603-Mejorar la iluminación del pórtico de Santa María

Hirigintza

Euskadiko elizperik ederrena eta handiena daukagu. Durangarrok beherantz begiratzen dugu estropozurik ez egiteko, eta bisitariek gorantz begiratzen dute eta pena sentitzen dute. Ez dago batere ondo zainduta (zikinkeria, amaraunak, e.a.).
Argiteriak IKEAko eskaparatea ematen du, 20 farola baino gehiago dituela. Egongelako farolak dirudite, JAEDen zozketarako fokoak ere badaude, kontzertuak egiten dira bertan, e.a. Eta badaude argi batzuk zutabeen egoera txarra eta utzikeria argitzaten dutenak. Foko guztiak estilo, neurri eta potentzia ezberdinekoak dira.
Uste dut badirela argiteria-teknikariak Andra Mariko elizpearen moduko monumentuak behar den moduan argiztatuko luketenak. Zerbait egin beharko litzateke Pinondo Etxean, Ospital Santuan eta Garai jauregian gertatu dena gertatu ez dadin: guztia behera erortzea eta eraikinen bueltan hesiak jartzea.

Tenemos el mejor y más grande pórtico de Euskadi. Los durangueses miramos al suelo para no tropezarnos y los forasteros miran hacia arriba y les da pena. El mal estado de conservación (sucio, telarañas, etc.).
Y la iluminación parece un escaparate de IKEA, con más de 20 farolas. Lámparas de salón, focos para sorteo JAED, conciertos. Otros iluminan el mal estado y la mierda de las vigas, etc. y todas de distinto estilo tamaño y potencia.
Algunas han probado para intentar hacer algo y nada de nada y encima las dejan funcionando. Creo que existirán técnicos de iluminación para monumentos como el pórtico; me gustaría verlo antes de que pase como Pinondo Etxea, Santo Hospital, Palacio de Garay etc. y se caiga todo y lo vallemos.

2604-Erreka-harraskak
2604-Lavaderos del río

Hirigintza Erdigunea / Centro

Errekako harraskak onbideratu egin behar dira. Sastrakak, sasiak eta holakoak ezabatu egin behar dira. Udaleko bulego teknikoak proiektua idatzi beharko luke eta agintariek onartu.
Zertarako dirua gastatu duela gutxi egin den turismo planean ahoz ahokoa balioztatzen ez badugu? Durango dotoretu beharra dago asmoez haratago joanda.

Sanear los lavaderos, en algunos salen hasta arbustos, y que la oficina técnica presente unos proyectos y los políticos los aprueben.
¿De qué vale gastarse un nuevo plan de turismo (reciente) para que luego el boca-boca no funcione? y Durango de poder ser muy bonito se que queda con las ganas.

2605-Sanagustinalde, erreka lorez apaindua
2605-Sanagustinalde, un río con flores

Hirigintza

Durango zeharkatzen duen Mañaria errekak, ene ustez, hobetu beharreko hainbat gune ditu. Nire proposamena Sanagustinalde kaleko erreka-ertzean eta Andramari kaleko zubian zentratzen da: gune atseginagoa eta lasaiagoa bilakatu behar dugu herritarrontzat.
Durangon errotonda eta lorategiak ditugu lorez eta landarez apainduta. Guztiak ondo baino hobeto zainduta daude udaleko lorezaintza zerbitzuari esker. Baina lehen aipatu dudan gunean ez dago ez lore-ontzirik, ez lorerik, ez landarerik, ez ezer ez. Errekako barandak margoztea proposatzen dut: oso politak dira, Durangoren ezkutua daramate, baina abandonatu samar daude. Barandetan lore-ontziak jartzea proposatzen dut, lorez eta landarez hornituak. Frantziako edozein "herri loretsu" hartu dezakegu eredutzat Durangoko gune abandonatu hauek "xarmangarri", bitxi eta turistikoki erakargarri bistara daitezen.
Durangok interes turistiko handiko hainbat gune ditu: Sanagustinalden, esaterako, Arte eta Historia Museoa dago, Bruno Mauricio Zabalaren jaiotetxea, San Agustin Kultur Gunea, errekako harraskak, e,a.. Andra Mariko basilikarako sarbidea nabarmen hobetuko litzateke aipatutako ingurunean hobekuntzak eginez gero.

Santa Anako ibaiaren zubiaren irudia jartzen dut, huntzez betetako paretekin, San Agustin zubirako imitatu beharreko eredu gisa, eta, bide batez, kanpotik zeharkatzen duten bi hodiak ezkutatuko lirateke.

El río Mañaria que cruza Durango crea espacios y vistas que en mi opinión pueden mejorar. Mi propuesta para estos "presupuestos participativos" se centra en la orilla del río en la calle Sanagustinalde y en el puente de la calle Andramari, en su transformación en un espacio más amable y sosegante para la ciudadanía.
En Durango tenemos rotondas y jardines llenos de plantas, flores... muy bien cuidados por el servicio de jardinería del ayuntamiento y siempre me ha llamado la atención que en todo este espacio que comento no haya ni una sola maceta, flores, plantas...nada. Para ello propongo pintar las barandillas del río que son muy bonitas, que llevan el escudo de Durango pero que están muy descuidadas y colgar en ellas numerosos maceteros con plantas con flores. El modelo a seguir puede ser el de cualquier "pueblo florido de Francia" en donde las flores hacen que espacios muy parecidos a los que tenemos en Durango se conviertan en espacios con "encanto", realcen su singularidad y aumente su atractivo turístico.
Pensando en Durango como un pueblo con atractivos turísticos, los que hay en Sanagustinalde (Museo de Arte e Historia, casa natal de Bruno Mauricio Zabala, San Agustin Kultur Gunea, vista de lavaderos del río...) y el acceso de la basílica de Andra Mari verían mejorar notablemente su entorno.

Pongo la imagen del puente del río en Santa Ana con sus paredes llenas de hiedra como modelo a imitar para el puente de San Agustín y así de paso se ocultarían las 2 tuberías que lo cruzan por fuera.

Jaitsi Sanagustinalde con flores.pdf (3,5 MB)

2701-Autokarabana zerbitzu gunea
2701-Área de servicio para autocaravanas

Tokiko merkataritza eta turismoa

Bidaiatzeko eta oporretaz gozatzeko autokarabana, camper eta furgoneten erabilera gero eta ohikoagoa denez, komenigarria izango litzateke haientzako zerbitzudun gune bat izatea (ur grisak eta beltzak husteko, ura betetzeko ...). Turistek gure udalerria ezagutzeaz gain, ibilgailu mota horiek dituzten herriko bizilagunek ere erabili ditzakete, bidaien aurretik ur biltegiak kargatu ditzakete eta bueltan ur gris eta beltzak husteko aukera izan dezakete.
Kokaleku on bat kanposatu eta Zuhatzola parkearen artean izan daiteke.

Dado que el uso de autocaravanas, campers y furgonetas para viajar y disfrutar de las vacaciones es cada vez más frecuente, sería conveniente disponer de una zona con servicio para ello (vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua...). Los turistas no sólo pueden conocer nuestro municipio, sino que también pueden utilizarlos los vecinos de la localidad con este tipo de vehículos, cargar depósitos de agua antes de los viajes y a la vuelta pueden vaciar las aguas grises y negras.
Una buena ubicación puede ser entre el cementerio y el parque de Zuhatzola.

2702-Eskalada pareta San Faustoko frontoiaren atzean
2702-Pared de escala detrás del frontón de San Fausto

Kirolak San Fausto

Eskalada bertikaleko hainbat bide sortu San Faustoko frontoiaren atzeko horman. Leku berean, bide desberdinak erabili ahal izango dira, eta eskalada-presak koloreka joango dira, zailtasunaren arabera. Bideetan ere ainguraketak egon behar dira, bidean aurrera egiten dugun bitartean espresekin segurtatu ahal izateko.

Crear varias vías de escalada verticales en la pared trasera del frontón de San Fausto. En una misma reunión podrán ir diferentes vías, en las que las presas de escalada irán por colores según la dificultad. En las vías también deben haber anclajes para que nos podamos asegurar con expreses mientras progresamos por la vía.

Jaitsi Eskalada pareta.jpg (40,4 kB)

41 - 45 erakusten 45 emaitzetatik.